Rekonstrukce statku

Lokalizace: okres Frýdek-Místek, obec Žabeň
Rozloha: 322 m2 – vlastní areál budov a nádvoří, cca 1,9 ha celý areál statku
Současný stav: areál budov je zprovozněn pro potřeby kanceláří, dílen a ubytování, jeho revitalizace nadále probíhá
Původní stav: značně zchátralý zemědělský areál s velkou ekologickou zátěží
Období revitalizace: od roku 2005 do současnosti

Z historie objektu panského statku v Žabni

Polnosti, lesy a rybníky na území dnešní Žabně a později též budovy žabeňského statku jsou po dlouhou dobu spojeny s historií paskovského panství. To je zmiňováno, jako majetek olomouckého biskupství, již ve 13. století. Od první poloviny 16. století se však paskovské panství z vlivu olomouckých biskupů vymaňuje a stává se svobodným světským majetkem. Kromě sídelního Paskova k němu patří také Žabeň, Hrabová, Hrabůvka, Stará Bělá a Krmelín.

Budovy areálu současného statku byly postaveny pravděpodobně počátkem druhé poloviny 19. století, kdy bylo paskovské panství v majetku rodu Saint Genois. Roku 1881 pak přešlo do vlastnictví Stolbergů, kterým bylo v roce 1945 vyvlastněno. Statek v Žabni lze z historického hlediska proto označit jako Stolbergův statek nebo Stolbergův dvůr. Po roce 1945 využívalo areál JZD a provozovalo v něm živočišnou výrobu.

Charakteristika postupu procesu změn:

V roce 2004 zakoupila opuštěný a zdevastovaný statek firma LUDMA TRADING s.r.o. se smělou vizí jeho rozsáhlé přestavby do průmyslově administrativního areálu. K podnikatelskému záměru patřil také předpoklad získání podstatné části finančního krytí z dotačních programů včetně zdrojů fondů EU, do které v tomto roce Česká republika vstoupila. Vlastní realizaci však čekal jiný příběh. Po dvou neúspěšných žádostech o dotaci zahájila firma rekonstrukci vlastními, byť omezenými, finančními prostředky. Nejprve došlo k odstranění ekologické zátěže uvnitř a vně budov. Poté začala rekonstrukce a následně zprovozňování jednotlivých částí. Firma se v tomto období musela zároveň vyrovnat také se splácením úvěrů, včetně překonání těžkostí v nelehkém období celosvětového hospodářského poklesu v letech 2008-2009.

Přes možnost využít nejjednodušší obchodní řešení pro složité situace, které spočívá v prodeji „problémového“ majetku, se majitel rozhodl si svůj areál v Žabni ponechat. Díky realizaci zdařilého architektonického pojetí v projektu Ing. arch. Lubomíra Chlebka se tak stal areál v Žabni dnes jejím reprezentativním zázemím s možností dalšího rozvoje. K tomu je dobrým předpokladem nejen ekonomická stabilita firmy, která se již vyrovnala se všemi úvěry, ale také odpovědný vlastnický přístup Ing. Miroslava Ludmy, výrazně dotvářející moderní, avšak zároveň citlivý až umělecký charakter interiéru jednotlivých prostor.

Rekonstrukce, přesněji záchrana, statku v Žabni se tak stala příkladem jak myšlenkově, tak podnikatelsky konzervativního přístupu k řešení strategických investičních záměrů, kde je preferována dlouhodobá vize nad krátkodobými problémy a dílčími neúspěchy.